Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Domov Sluníčko děkuje…

Datum publikování: 26.11.2020

Jménem organizace Domova Sluníčko bychom touto cestou chtěli moc poděkovat  všem našim zaměstnancům, kteří vykonávají v této nelehké době plných opatření a personální nouze  svou práci velmi svědomitě a plnohodnotně .

Poděkování patří také dobrovolníkům z Adry, Červeného kříže a studentům, kteří vždy velmi ochotně a svědomitě pomáhali a doposud ještě pomáhají na jednotlivých úsecích. Jejich pomoci si nesmírně vážíme, protože je pro nás velmi důležitá a v nelehké době hodně výpomocná.

Poděkování patří také v neposlední řadě Řádové setře Františce, která k nám pravidelně dochází a klientům přináší pokoj a klid v duši, kterou nyní potřebují ještě více než kdykoliv.

Nesmíme zapomenout na naše klienty a poděkovat jim, že tak zvládají toto velmi těžké období  plných opatření a dodržování bezpečnostních hygienických podmínek, ale převážně byli odloučeni od svých rodinných příslušníků.

Kontakt s rodinnými příslušníky se jim snažíme zprostředkovat alespoň virtuální formou přes různé aplikace, které je spojí pomocí video- hovoru.

Všem ještě jednou jménem p. ředitele Domova Sluníčko Mgr. Marka Tejzra děkujeme a přejeme krásný nadcházející adventní čas hlavně plného zdraví a spokojenosti.