Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Certifikát paliativní péče

Datum publikování: 06.05.2021

Domov Sluníčko získal 30. dubna 2021 Certifikát paliativní péče „Pohlaďme umírajícímu tvář“. Příprava na paliativní péči probíhala od roku 2018, kdy v průběhu tří let bylo proškoleno 86 pracovníků přímé péče a ředitel organizace. Součástí vzdělávání byly i e- learningové dotazníky a zpracování dotazníku k analýze. Více informací najdete v záložce „O nás“ a Certifikace.