Střípky z domova

Rok 2018

Klienti ze Sluníčka pomáhají UNICEF     

Klienti aktivizačních dílen se s vervou zapojili do projektu UNICEF-šití panenek. Tyto panenky se vyrábějí po celé České republice, kdy každá panenka představuje skutečné dítě.

Jedinec, který adoptuje jakoukoliv šitou panenku, pomůže v tomto projektu proočkovat dítě z rozvojových zemí, které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou, proti šesti smrtelným chorobám a to: spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna.

Tímto způsobem se každý rok podaří zachránit život až 3 milionům dětí.

UNICEF nefunguje jen u nás v republice, ale celkem ve 190 zemích světa. Pomáhá dětem přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků.

Kateřina Dašková

100 LET VZNIKU REPUBLIKY

Magický rok 2018 se ponese v oslavném duchu! V celé republice si budeme připomínat 100. let vzniku Československé republiky. Také klienti Domova Sluníčko (úseku B1) si chtějí tuto významnou událost připomenout a nezůstat pozadu. Zvolili jsme formu nástěnky, která bude umístěna na společné jídelně. Obsahem budou fotografie s charakteristikou vývoje, které nám popisují významná místa našeho regionu. Za spolupráci bychom chtěli poděkovat vedení Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.

Mgr. Dagmar Šamajová

          

 

ROK 2017

„Ježíškova vnoučata“

Domov Sluníčko se zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. V rámci projektu byli obdarováni čtyři senioři, kterým dárky udělaly velkou radost. Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli obdarovat osamělé seniory. Díky projektu tak mají krásné Vánoce také lidé, kteří by za jiných okolností byli zcela osamělí.   

 

„Advent plný křídlení“

Sbírka “ Potravinové pomoci“

Na Magistrátu města Ostravy se pořádal již 6. ročník sbírky potravinové pomoci. Dosud sbírku pořádali pouze zaměstnanci magistrátu. V letošním roce se sbírka rozšířila o další účastníky – úřady městských obvodů a některé z příspěvkových organizací statutárního města Ostravy.

Sbírka proběhla v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. V průběhu týdne od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017 se Domov Sluníčko do této akce zapojil a podařilo se nám vybrat 77,7 kg potravin v hodnotě cca 4.002,- Kč.

Výtěžek sbírky byl předán Potravinové bance v Ostravě, z. s., která následně zajišťuje přerozdělování potravin potřebným neziskovým organizacím.

Leták 2017 Domov Sluníčko

 

Felinoterapie

Zvířata při nás stojí v dobrém i ve zlém a nepotřebují k tomu žádné přísahy. Berou nás i s našimi vadami. Nikdy nás nekritizují a jsou ochotna nám nekonečně odpouštět.Je to přízeň,kterou si nezasloužíme.“ (Robert T. Sharp)

Felinoterapie v Domově Sluníčko

Možná se mnozí z vás při návštěvě svých blízkých setkali se sympatickou mladou ženou, kterou doprovázela kočka mývalí. Jejich přítomnost byla u našich seniorů doprovázena úsměvem a radostí smět si pohladit hebký kožíšek kocoura Gándího nebo Čika. Zavedli jsme novou terapeutickou činnost „felinoterapii“, díky které se paní Andrejce Kerésteszové daří vnášet krásné zážitky do běžného dne klientů, odbourávat psychické napětí, pocit samoty nebo smutku. A věřte, že i mnohým z nás, zaměstnancům domova, vnášejí „měkké tlapky“ do života pohodu a energii.

Co je to „felinoterapie“ ? Výsledek obrázku pro felinoterapie

Pojem felinoterapie lze vyložit jako využívání koček k léčebným účelům.Terapie staví na podobných principech jako canisterapie, ale zatím v České republice nemá tak dlouhou tradici. Přitom jsou kočky v mnoha ohledech stejně vhodné jako psi. Jsou také pro svou menší velikost v leckterých zařízeních přiměřenější.

Základ felinoterapie je především využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie koček. Kočka navozuje příjemnou atmosféru pro komunikaci s klienty a boří komunikační bariéry. To může dokázat člověku zapomenout na bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu, vytvářet nový smysl života, odnímat pocit osamění. I prostá zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží mnohdy nemocné, postižené, staré nebo nešťastné lidi při životě. Oblast psychická je s oblastí fyzickou velmi úzce spojena. Znevýhodněný člověk se může cítit vyhoštěn z lidské společnosti, uzavírat se do sebe, přestávat komunikovat s okolím a navazovat nové sociální kontakty s lidmi. Zvíře však dokáže člověku mnohé nahradit. Přijímá člověka bez předsudků a podmínek, a přitom mu poskytuje dostatek podnětů včetně náhradní citové vazby, stává se jakýmsi prostředníkem mezi člověkem a okolním světem, ale vyžaduje také splnění určitých podmínek ke svému životu – a tedy pro člověka tolik důležitý pocit zodpovědnosti a nezastupitelnosti. Kočka má i vyšší tělesnou teplotu, prohřívá ztuhlé končetiny a při hlazení kočky se snižuje krevní tlak a zároveň hlazení motivuje k pohybu. Přítomností kočky v zařízení se lidé učí porozumět chování zvířat a mít k nim dobrý vztah. Felinoterapie patří stejně jako canisterapie do skupiny zooterapií. Ve felinoterapii hraje hlavní úlohu kočka. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických a psychických poruch a zátěží. Jejím principem je přímý kontakt člověka s kočkou.

 

ROK 2016

„CANISTERAPIE“

Spolupráce se subjekty vstupujícími do průběhu služby  ….. tentokrát o canisterapii

Se sdružením DOGMA spolupracujeme od června roku 2002 . V průběhu třinácti let se stala canisterapie neoddělitelnou součástí poskytovaných sociálních služeb. Prostřednictvím „psích kamarádů“ jsou úspěšně naplňovány individuální plány mnohých uživatelů obou služeb. Canisterapie podporuje uživatele v mnoha oblastech života. Jedná se o podporu a udržení jemné motoriky, podporu v komunikaci verbální i neverbální, oblast sociálně emoční a podporu kognitivních funkcí. Canisterapie je jedním ze zdrojů prevence sociální izolace, které sebou seniorům přináší zásadní životní změna. Tato vysoce odborná činnost  je praktikována paní Andreou Macháčkovou, zkušenou terapeutkou, která předává personálu přímé péče zpětnou vazbu a informace, které jsou zúročovány při poskytování služby.