Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Střípky z domova

Rok 2020

“ SBÍRKA POTRAVINOVÉ POMOCI“

Také v letošním roce se Domov Sluníčko zapojil do Potravinové sbírky. Zapojit se mohli nejen pracovníci, ale také klienti domova, a to ve formě finančního příspěvku nebo darováním trvanlivých potravin. Z finančního příspěvku se následně dokoupily další trvanlivé potraviny.  Celkem se tak v této nelehké době poznamenanou pandemii Covid 19 podařilo vybrat neskutečných 70 kg potravin pro Potravinovou banku. Odměnou všem zúčastněným je dobrý pocit z pomoci potřebným a certifikát. Děkujeme všem dárcům a popřejme jim pevné zdraví v této nelehké době.

 

Rok 2019

Letošní půlrok byl ve „Sluníčku“ doslova nabitý různými akcemi a aktivitami. Od menších skupinových aktivit na jednotlivých úsecích domova (kuchtění pro radost, společenské hry, cvičení), výlety (Masopust na Masarykově náměstí, Arboretum Nový Dvůr..), až po společné akce obou pobytových služeb (hudební vystoupení dětí MŠ a ZŠ, a další).

„VEČERY S EVOU“

Pravidelně za námi jedenkrát v měsíci v rámci „Večerů s Evou“ dochází paní Lenka Kocierzová, která klientům poutavou formou doplněnou obrázky povídá o jednotlivých částech Ostravy nebo pí. Pelikánová z Ostravského muzea, která klientům vypráví o obchodních domech a módě, divadlech, kavárnách či jiných známých místech v Ostravě.

„SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ A OTEVŘENÍ ZAHRADNÍ KAPLE“

Velkou událostí bylo slavnostní otevření a žehnání dřevěné zahradní kaple. Kapli požehnal biskup František Václav Lobkowicz. Kaple sv. Ludmily byla postavena ze sponzorských darů.  U slavnostního otevření a požehnání kaple nechyběli ani zástupci zřizovatele, kterým je statutární město Ostrava. Osobně se zúčastnil ostravský primátor Tomáš Macura a náměstek primátora Zbyněk Pražák, který vede odbor kultury a volnočasových aktivit  sociálních věcí a zdravotnictví. 

                         

 

„TANEČNÍ TERAPIE S PhDr. PETREM VELETOU“

Naši klienti mohli být účastni taneční terapie s Mgr. Petrem Veletou, Ph.D., který za nimi přijel až z Prahy, aby jim ukázal, že bez ohledu na jejich fyzické omezení se můžou z hudby radovat i na invalidním vozíčku, a že slova ‚nemůžu‘ a ‚nejde to‘ neexistují.

 

„KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA PRO SENIORY“

Dvanáct klientů z obou pobytových služeb se účastnilo jarního kola „Křížovkářské ligy pro seniory“ pořádaném Spolkem Počteníčko, a to za podpory MSK. Poctivě, týden co týden, řešili jednu soutěžní křížovku. Za svou píli byli odměněni pěknými dárkovými balíčky. 

 

„CVIČENÍ TAI-CHI“

 Jednou z nových aktivit je cvičení tai-chi, kdy za námi co 14 dní dochází dobrovolníci ze Sdružení taoistického tai-chi. Zájemci si mohou vsedě vyzkoušet toto cvičení, které ve všech oblastech blahodárně působí na lidský organismus.

 

„ZMĚNA ŘEDITELE ORGANIZACE“

Velkou změnou pro všechny byla změna ředitele organizace, kdy stávající paní ředitelka Ing. Hana Ježková odešla k 30.6.2019 do zaslouženého důchodu. Na jednotlivých úsecích probíhalo velké loučení, a to jak s pracovníky, tak i klienty. PANÍ ŘEDITELKO, DĚKUJEME!

 

 

 

Rok 2018

Klienti ze Sluníčka pomáhají UNICEF     

Klienti aktivizačních dílen se s vervou zapojili do projektu UNICEF-šití panenek. Tyto panenky se vyrábějí po celé České republice, kdy každá panenka představuje skutečné dítě.

Jedinec, který adoptuje jakoukoliv šitou panenku, pomůže v tomto projektu proočkovat dítě z rozvojových zemí, které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou, proti šesti smrtelným chorobám a to: spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna.

Tímto způsobem se každý rok podaří zachránit život až 3 milionům dětí.

UNICEF nefunguje jen u nás v republice, ale celkem ve 190 zemích světa. Pomáhá dětem přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků.

Kateřina Dašková

100 LET VZNIKU REPUBLIKY

Magický rok 2018 se ponese v oslavném duchu! V celé republice si budeme připomínat 100. let vzniku Československé republiky. Také klienti Domova Sluníčko (úseku B1) si chtějí tuto významnou událost připomenout a nezůstat pozadu. Zvolili jsme formu nástěnky, která bude umístěna na společné jídelně. Obsahem budou fotografie s charakteristikou vývoje, které nám popisují významná místa našeho regionu. Za spolupráci bychom chtěli poděkovat vedení Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.

Mgr. Dagmar Šamajová

          

„Ježíškova vnoučata“

Domov Sluníčko se zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. V rámci projektu byli obdarováni čtyři senioři, kterým dárky udělaly velkou radost. Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli obdarovat osamělé seniory. Díky projektu tak mají krásné Vánoce také lidé, kteří by za jiných okolností byli zcela osamělí.   

Sbírka “ Potravinové pomoci“

Na Magistrátu města Ostravy se pořádal již 7. ročník sbírky potravinové pomoci. Dosud sbírku pořádali pouze zaměstnanci magistrátu. V letošním roce se sbírka rozšířila o další účastníky – úřady městských obvodů a některé z příspěvkových organizací statutárního města Ostravy.

Sbírka proběhla v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Domov Sluníčko do této akce zapojil a podařilo se nám vybrat 53 kg potravin v hodnotě cca 2650,- Kč.

Výtěžek sbírky byl předán Potravinové bance v Ostravě, z. s., která následně zajišťuje přerozdělování potravin potřebným neziskovým organizacím.