Střípky z domova

Rok 2018

Klienti ze Sluníčka pomáhají UNICEF     

Klienti aktivizačních dílen se s vervou zapojili do projektu UNICEF-šití panenek. Tyto panenky se vyrábějí po celé České republice, kdy každá panenka představuje skutečné dítě.

Jedinec, který adoptuje jakoukoliv šitou panenku, pomůže v tomto projektu proočkovat dítě z rozvojových zemí, které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou, proti šesti smrtelným chorobám a to: spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna.

Tímto způsobem se každý rok podaří zachránit život až 3 milionům dětí.

UNICEF nefunguje jen u nás v republice, ale celkem ve 190 zemích světa. Pomáhá dětem přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků.

Kateřina Dašková

100 LET VZNIKU REPUBLIKY

Magický rok 2018 se ponese v oslavném duchu! V celé republice si budeme připomínat 100. let vzniku Československé republiky. Také klienti Domova Sluníčko (úseku B1) si chtějí tuto významnou událost připomenout a nezůstat pozadu. Zvolili jsme formu nástěnky, která bude umístěna na společné jídelně. Obsahem budou fotografie s charakteristikou vývoje, které nám popisují významná místa našeho regionu. Za spolupráci bychom chtěli poděkovat vedení Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.

Mgr. Dagmar Šamajová

          

„Ježíškova vnoučata“

Domov Sluníčko se zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. V rámci projektu byli obdarováni čtyři senioři, kterým dárky udělaly velkou radost. Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli obdarovat osamělé seniory. Díky projektu tak mají krásné Vánoce také lidé, kteří by za jiných okolností byli zcela osamělí.   

Sbírka “ Potravinové pomoci“

Na Magistrátu města Ostravy se pořádal již 7. ročník sbírky potravinové pomoci. Dosud sbírku pořádali pouze zaměstnanci magistrátu. V letošním roce se sbírka rozšířila o další účastníky – úřady městských obvodů a některé z příspěvkových organizací statutárního města Ostravy.

Sbírka proběhla v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Domov Sluníčko do této akce zapojil a podařilo se nám vybrat 53 kg potravin v hodnotě cca 2650,- Kč.

Výtěžek sbírky byl předán Potravinové bance v Ostravě, z. s., která následně zajišťuje přerozdělování potravin potřebným neziskovým organizacím.