Přeskočit na obsah
logo Ostrava

20.výročí Domova Sluníčko

Datum publikování: 02.10.2020

Domov Sluníčko slavil 20 výročí zahájení poskytování sociální služby

V pátek 18. 9. 2020 se za krásného slunečného počasí konala oslava 20. výročí zahájení poskytování sociální služby Domova Sluníčko. Oslavy provázela přísná hygienická opatření ve smyslu nošení roušek i ve venkovních prostorách, desinfekce rukou, zákaz návštěvy dětí a jiných nutných opatření, která umožnila konání samotné akce.

Dopolední program zahájili významní hosté Magistrátu Města Ostravy především odboru sociálních věcí a zdravotnictví, senátor Leopold Sulovský a také vzácný host z Opavy PhDr. Igor Hendrych. Ředitel Domova Sluníčko Mgr. Marek Tejzr, uvítal jak vzácné hosty, tak především klienty domova. Poděkoval všem, kteří stáli u zrodu Domova Sluníčko a také všem zaměstnancům a příznivcům, kteří se zasloužili o jeho fungování. Nakonec všem popřál hodně sil do další práce a vyjádřil důvěru v další rozkvět Domova Sluníčko. Pan ředitel pak pozval vzácné hosty na prohlídku venkovních prostor domova, jejichž dominantou je nedávno otevřená zahradní kaple svaté Ludmily.

Jaké by to byly oslavy, bez zábavného programu? Dopolední blok oslav otevřela hudební skupina Salvatores…z Hlučína pod vedením zakladatelky a choreografky p. Krejčířové. Ohnivý kankán přenesl všechny přítomné do Francie, kolébky tohoto tance. V další části pak zazněly písně našeho národního pěvce Karla Gotta. Mnohým přítomným při vzpomínce na něj skanula slzička dojetí. Po představení klienti mohli navštívit na výstavu obrazů p. Lenky Kocierzové, která se konala v prostorách zahrady. Aby tato výstava byla dostupná všem zájemcům z řad klientů, doprovázeli je naši zaměstnanci.

Odpolední program pokračoval krásným vystoupením dětí z mateřské školky z Dolní Lhoty, které zde nebyly poprvé a naši klienti se na ně vždy velmi těší. Posléze si mohli zazpívat s naší již velmi známou hudební skupinou Duo – Pohoda. Také tato skupina je našim klientům známá a podporovala nás i v době mimořádných opatření, kdy DUO Pohoda chodilo hrát klientům pod balkóny, aby jim zpříjemnilo chvíle odloučení od blízkých Jejích produkce je velmi pestrá a vnáší mezi naše klienty vzpomínky na mládí..

A následovalo další dětské vystoupení, ale tentokrát Folklorního souboru z Krásného Pole – Krasničánek. Děti vystupovaly v krojích a předvedly nádhernou ukázku folklórních tanců.

Na počest 20. výročí založení Domova Sluníčko byla uspořádána odpolední katolická mše v naší venkovní kapli sv. Ludmily, kterou sloužil náš p. farář otec Tomiczek. Pozvání na mši přijal také otec Drobiš, který je kaplanem pro seniory. Po celou dobu mše byl přítomen i pan. ředitel s rodinou, který po mši pronesl děkovnou řeč a našim zaměstnancům poděkoval za jejich kvalitní a obětavé služby, které vykonávali vždy velmi ochotně a svědomitě. Poděkování patřilo také za přípravu oslav, na které se podíleli.

Naše kaple se také může pyšnit obrazem sv. Ludmily, která slavila zrovna v tento týden svůj svátek. Obraz zhotovila koordinátorka dobrovolníků a kulturních akcí Domova Sluníčko paní Eva Skácelová, která se podílela i na sváteční výzdobě celé kaple. Po ukončení mše byly klientům a všem zúčastněným nabídnuty slavnostní koláče, které předávali zaměstnanci domova.

Celý program ukončil mnohačlenný Dechový orchestr mladých – Jistebník, který měl veliký úspěch a všichni přítomni jej odměnili spontánním potleskem. Po zaznění jímavých melodií se nikomu nechtělo odcházet a každý si broukal tu svou…..

Po dobu konání celé akce bylo pro všechny přítomné včetně zaměstnanců připraveno bohaté občerstvení, na které se podílela jak kuchyně Domova Sluníčko, tak firma MAVA s.r.o. formou ceteringu, a Mental – Café. Za připravené dobroty patří všem uvedeným obrovské poděkování.

Celý výroční den se nesl ve svátečním duchu, který jsme si spolu s našimi klienty a zaměstnanci moc užili. Děkujeme p. řediteli Mgr. Tejzrovi za krásné programy a zástupkyni p. ředitele p. Sýkorové, která celý dopolední a odpolední program moderovala.

I v této nelehké době věříme, že si všichni přítomní užili pro nás tak sváteční a významný den.