Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

ROK 2021

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. prosince 2020 usnesením č. 1181/ZM/1822/19 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2021. Pro Domov Sluníčko byl schválen rozpočet ve výši 23.520 tis. Kč.

Schválený rozpočet 2021

 

Rozpočet a střednědobý výhled na 2021

ROK 2020

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. prosince 2019 usnesením č. 0631/ZM/1822/11 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2020. Pro Domov Sluníčko byl schválen rozpočet ve výši 20.474 tis. Kč.

Schválený rozpočet 2020

 

Rada města na své schůzi konané dne 26. listopadu 2019 usnesením č. 02731/RM1822/40 schválila rozpočet p.o. na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2021 – 2022.

Rozpočet a střednědobý výhled p.o 2020

 

ROK 2019

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Rada města na své schůzi konané dne 27. listopadu 2018 usnesením č. 168/RM/1822/4 schválila rozpočet p.o. na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2020 – 2021

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu p.o. 2019

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.3. 2019 usnesením č.11/1361 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu v celkové výši 20.049.000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem č. 311 9505     částku 11. 792. 000,- Kč

 • domova pro seniory č. 754 3337                         částku   8. 257. 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti soc. služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Přidělené finanční prostředky budou použity v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

 

ROK 2018

Podpora Statutárního města Ostrava – účelové dotace:

Statutární město Ostrava poskytlo nad rámec schváleného rozpočtu na provoz a odpisy:

 1. investiční příspěvek ve výši 605. 000 Kč, účelově určený na náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace a průzkumných prací pro akci rekonstrukce střech Domova Sluníčko

 2. investiční příspěvek ve výši 382.000 Kč na dokrytí nákladů na modernizaci evakuačního výtahu budovy B

 3. investiční příspěvek ve výši 1.210.000 Kč na náklady spojené s vybudováním evakuačního výtahu budovy A

 4. investiční příspěvek ve výši 483.000 Kč na úhradu nákladů na pořízení 10 ks výdejních vozíků s ohřívacími vanami

 5. neinvestiční příspěvek ve výši 1.37o.000 Kč na úhradu nákladů spojených s výměnou lina v budově A

 6. neinvestiční příspěvek ve výši 178.000 Kč na výměnu 365 ks světelných těles za LED panely na chodbách domova

 7. neinvestiční příspěvek ve výši 300.000 Kč na nátěry venkovního zábradlí balkónů budovy A, a ostatních ocelových konstrukcí

 

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. prosince 2017 usnesením č. 1998/ZM/1418/31 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2019 – 2020.

Rozpočet-středněd.-2018-2020-25.10.2017-schválený-Příloha-č.-3-Rozpočet_a_SVR

Rozpočet-2018-30.10.2017-DD_Příloha-č.-2-RO2018

Rozpočet-2018-30.10.2017-DS_Příloha-č.-2-RO2018-1

Rozpočet-2018-30.10.2017-DZR_Příloha-č.-2-RO2018-2

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14.3. 2018 usnesením 7/790 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu v celkové výši 18. 885. 000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem č. 311 9505     částku 11. 021. 000,- Kč

 • domova pro seniory č. 754 3337                         částku 7. 864. 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti soc. služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Přidělené finanční prostředky budou použity v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

ROK 2017

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci v průběhu roku 2017 následující finanční prostředky nad rámec schváleného rozpočtu na provoz a odpisy :

 1. Investiční příspěvek ve výši 637.545.-Kč na náklady spojené s doplněním chlazení v prostoru kuchyně

 2. Investiční příspěvek ve výši 227.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením průmyslové pračky /14kg/

 3. Investiční příspěvek ve výši 364.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením průmyslové pračky /24kg/

 4. Investiční příspěvek ve výši 150.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením bubnové sušičky /24kg/

 5. Neinvestiční příspěvek ve výši 743.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s výměnou balkonových dveří a oken s nadsvětlíky v objektu budovy A

 6. Investiční příspěvek ve výši 1.210.000.-Kč na úhradu nákladů spojených s modernizací výtahů budovy A+B

 

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že na základě usnesení číslo 3/215 z 16.3.2017 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové dotace určené k financování sociálních služeb ve výši 9.577.000,- Kč pro naši organizaci, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem   č. 3119505        částku      4.103. 000.- Kč

 • domova pro seniory                       č. 7543337       částku       5.474. 000.- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Sluníčko použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených “ Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.“

Dle usnesení č. 5/509 ze dne 14.9.2017 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního “ Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017″ financovaného z kapitoly 313-MPSV Státního rozpočtu. Celkem se jedná o částku 4.576.000.-Kč, z toho 3.983.200.-Kč činí minimální částka na  mzdy a jejich navýšení.

Pro registrovanou službu :

 • domova se zvláštním režimem č.3119505    částku  3.573.000.-Kč

 • domova pro seniory                     č.7543337    částku  1.003.000.-Kč