Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

ROK 2019

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Rada města na své schůzi konané dne 27. listopadu 2018 usnesením č. 168/RM/1822/4 schválila rozpočet p.o. na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2020 – 2021

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu p.o. 2019

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.3. 2019 usnesením č.11/1361 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu v celkové výši 20.049.000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem č. 311 9505     částku 11. 792. 000,- Kč

 • domova pro seniory č. 754 3337                         částku   8. 257. 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti soc. služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Přidělené finanční prostředky budou použity v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

 

ROK 2018

Podpora Statutárního města Ostrava – účelové dotace:

Statutární město Ostrava poskytlo nad rámec schváleného rozpočtu na provoz a odpisy investiční příspěvek ve výši 605. 000 Kč, účelově určený na náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace a průzkumných prací pro akci rekonstrukce střech Domova Sluníčko.

 

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. prosince 2017 usnesením č. 1998/ZM/1418/31 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2019 – 2020.

Rozpočet-středněd.-2018-2020-25.10.2017-schválený-Příloha-č.-3-Rozpočet_a_SVR

Rozpočet-2018-30.10.2017-DD_Příloha-č.-2-RO2018

Rozpočet-2018-30.10.2017-DS_Příloha-č.-2-RO2018-1

Rozpočet-2018-30.10.2017-DZR_Příloha-č.-2-RO2018-2

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14.3. 2018 usnesením 7/790 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu v celkové výši 18. 885. 000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem č. 311 9505     částku 11. 021. 000,- Kč

 • domova pro seniory č. 754 3337                         částku 7. 864. 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti soc. služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Přidělené finanční prostředky budou použity v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

ROK 2017

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci v průběhu roku 2017 následující finanční prostředky nad rámec schváleného rozpočtu na provoz a odpisy :

 1. Investiční příspěvek ve výši 637.545.-Kč na náklady spojené s doplněním chlazení v prostoru kuchyně

 2. Investiční příspěvek ve výši 227.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením průmyslové pračky /14kg/

 3. Investiční příspěvek ve výši 364.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením průmyslové pračky /24kg/

 4. Investiční příspěvek ve výši 150.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením bubnové sušičky /24kg/

 5. Neinvestiční příspěvek ve výši 743.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s výměnou balkonových dveří a oken s nadsvětlíky v objektu budovy A

 6. Investiční příspěvek ve výši 1.210.000.-Kč na úhradu nákladů spojených s modernizací výtahů budovy A+B

 

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že na základě usnesení číslo 3/215 z 16.3.2017 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové dotace určené k financování sociálních služeb ve výši 9.577.000,- Kč pro naši organizaci, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem   č. 3119505        částku      4.103. 000.- Kč

 • domova pro seniory                       č. 7543337       částku       5.474. 000.- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Sluníčko použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených “ Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.“

Dle usnesení č. 5/509 ze dne 14.9.2017 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního “ Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017″ financovaného z kapitoly 313-MPSV Státního rozpočtu. Celkem se jedná o částku 4.576.000.-Kč, z toho 3.983.200.-Kč činí minimální částka na  mzdy a jejich navýšení.

Pro registrovanou službu :

 • domova se zvláštním režimem č.3119505    částku  3.573.000.-Kč

 • domova pro seniory                     č.7543337    částku  1.003.000.-Kč