Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

ROK 2024

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 6. prosince 2023 usnesením č. 0522/ZM/2226/12 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2024. Pro Domov Sluníčko byl schválen rozpočet ve výši 23.274 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2024

Rozpočet na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu

ROK 2023

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7. prosince 2022 usnesením č. 0062/ZM/2226/3 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2023. Pro Domov Sluníčko byl schválen rozpočet ve výši 17.561 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023

Střednědobý výhled na rok 2023-2025

ROK 2022

Výměna evakuačního výtahu – Budova A na sociální službu Domov pro seniory

Ev.č.smlouvy 02450/2022/SOC: Na základě dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ jsme získali prostředky na výměnu evakuačního výtahu na sociální službu 7543337 ve výši 1 000 000 Kč, kdy dotace činí max.50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Stručný popis realizace projektu + výstup a hodnocení:
Projekt byl realizován dle stanoveného harmonogramu. Nový evakuační výtah slouží cca 90 % uživatelů pobytové služby Domova pro seniory. Vybudováním tohoto výtahu došlo ke zvýšení kvality poskytované služby a spokojenosti klientů i zaměstnanců. Termín dokončení a předání díla 28.2.2023.

Pořízení 2 ks zvedáků pro imobilní klienty na sociální službu Domov se zvláštním režimem

Ev.č.smlouvy 02449/2022/SOC: Na základě dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ jsme získali prostředky na pořízení 2 ks zvedáků pro imobilní klienty) na sociální službu 3119505 ve výši 249 000 Kč, kdy dotace činí max.50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Stručný popis realizace projektu + výstup a hodnocení:
Projekt byl realizován dle stanoveného harmonogramu. Nové zvedáky pomáhají pracovníkům zajistit vyšší komfort při každodenní péči o seniory. Jejich jednoduchá obsluhovatelnost je přínosem pro jejich práci. Nové zvedáky svým materiálem a snadnou manipulací odpovídají potřebám uživatelů odkázaných na péči v oblasti celkové péče o seniory. Většina uživatelů domova je s vysokou mírou podpory a pomoci. Zvedáky využívá cca 90% uživatelů z celkového počtu pobytové služby a proto je nezbytné mít tyto pomůcky v odpovídající kvalitě.

Pořízení 2 ks sprchových vozíků na sociální službu Domov se zvláštním režimem

Ev.č.smlouvy 03650/2021/SOC: Na základě dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ jsme získali prostředky na pořízení 2 ks sprchových vozíků (koupací vany) na sociální službu 3119505 ve výši 181.200 Kč, kdy dotace činí max.50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Stručný popis realizace projektu + výstup a hodnocení:
Projekt byl realizován dle stanoveného harmonogramu. Nové koupací vozíky (vany) pomáhají pracovníkům zajistit vyšší komfort v rámci provádění osobní hygieny uživatelům. Jejich jednoduchá obsluhovatelnost je přínosem pro jejich práci. Nové koupací vozíky (vany) svým materiálem a snadnou manipulací odpovídají potřebám uživatelů odkázaných na péči v oblasti osobní hygieny. Většina uživatelů domova je s vysokou mírou podpory a pomoci. Koupací vozíky (vany) využívá cca 80% uživatelů z celkového počtu pobytové služby a proto je nezbytné mít tyto pomůcky v odpovídající kvalitě.

Pořízení 2 ks sprchových vozíků na sociální službu Domov pro seniory

Ev.č.smlouvy 03651/2021/SOC: Na základě dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ jsme získali prostředky na pořízení 2 ks sprchových vozíků (koupací vany) na sociální službu 7543337 ve výši 181.200 Kč, kdy dotace činí max.50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Stručný popis realizace projektu + výstup a hodnocení:
Projekt byl realizován dle stanoveného harmonogramu. Nové koupací vozíky (vany) pomáhají pracovníkům zajistit vyšší komfort v rámci provádění osobní hygieny uživatelům. Jejich jednoduchá obsluhovatelnost je přínosem pro jejich práci. Nové koupací vozíky (vany) svým materiálem a snadnou manipulací odpovídají potřebám uživatelů odkázaných na péči v oblasti osobní hygieny. Většina uživatelů domova je s vysokou mírou podpory a pomoci. Koupací vozíky (vany) využívá cca 80% uživatelů z celkového počtu pobytové služby a proto je nezbytné mít tyto pomůcky v odpovídající kvalitě.Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. prosince 2021 usnesením č. 1745/ZM/1822/28 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2022. Pro Domov Sluníčko byl schválen rozpočet ve výši 17.431 tis. Kč.

Schválený rozpočet 2022

Rozpočet a střednědobý výhled na 2022

ROK 2021

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. prosince 2020 usnesením č. 1181/ZM/1822/19 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2021. Pro Domov Sluníčko byl schválen rozpočet ve výši 23.520 tis. Kč.

Schválený rozpočet 2021

Rozpočet a střednědobý výhled na 2021

ROK 2020

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. prosince 2019 usnesením č. 0631/ZM/1822/11 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2020. Pro Domov Sluníčko byl schválen rozpočet ve výši 20.474 tis. Kč.

Schválený rozpočet 2020

Rada města na své schůzi konané dne 26. listopadu 2019 usnesením č. 02731/RM1822/40 schválila rozpočet p.o. na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2021 – 2022.

Rozpočet a střednědobý výhled p.o 2020

ROK 2019

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Rada města na své schůzi konané dne 27. listopadu 2018 usnesením č. 168/RM/1822/4 schválila rozpočet p.o. na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2020 – 2021

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu p.o. 2019

 

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.3. 2019 usnesením č.11/1361 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu v celkové výši 20.049.000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem č. 311 9505     částku 11. 792. 000,- Kč

 • domova pro seniory č. 754 3337                         částku   8. 257. 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti soc. služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Přidělené finanční prostředky budou použity v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

ROK 2018

Podpora Statutárního města Ostrava – účelové dotace:

Statutární město Ostrava poskytlo nad rámec schváleného rozpočtu na provoz a odpisy:

 1. investiční příspěvek ve výši 605. 000 Kč, účelově určený na náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace a průzkumných prací pro akci rekonstrukce střech Domova Sluníčko

 2. investiční příspěvek ve výši 382.000 Kč na dokrytí nákladů na modernizaci evakuačního výtahu budovy B

 3. investiční příspěvek ve výši 1.210.000 Kč na náklady spojené s vybudováním evakuačního výtahu budovy A

 4. investiční příspěvek ve výši 483.000 Kč na úhradu nákladů na pořízení 10 ks výdejních vozíků s ohřívacími vanami

 5. neinvestiční příspěvek ve výši 1.37o.000 Kč na úhradu nákladů spojených s výměnou lina v budově A

 6. neinvestiční příspěvek ve výši 178.000 Kč na výměnu 365 ks světelných těles za LED panely na chodbách domova

 7. neinvestiční příspěvek ve výši 300.000 Kč na nátěry venkovního zábradlí balkónů budovy A, a ostatních ocelových konstrukcí

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. prosince 2017 usnesením č. 1998/ZM/1418/31 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2019 – 2020.

Rozpočet-středněd.-2018-2020-25.10.2017-schválený-Příloha-č.-3-Rozpočet_a_SVR

Rozpočet-2018-30.10.2017-DD_Příloha-č.-2-RO2018

Rozpočet-2018-30.10.2017-DS_Příloha-č.-2-RO2018-1

Rozpočet-2018-30.10.2017-DZR_Příloha-č.-2-RO2018-2

 

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14.3. 2018 usnesením 7/790 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu v celkové výši 18. 885. 000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem č. 311 9505     částku 11. 021. 000,- Kč

 • domova pro seniory č. 754 3337                         částku 7. 864. 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti soc. služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Přidělené finanční prostředky budou použity v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

ROK 2017

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci v průběhu roku 2017 následující finanční prostředky nad rámec schváleného rozpočtu na provoz a odpisy :

 1. Investiční příspěvek ve výši 637.545.-Kč na náklady spojené s doplněním chlazení v prostoru kuchyně

 2. Investiční příspěvek ve výši 227.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením průmyslové pračky /14kg/

 3. Investiční příspěvek ve výši 364.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením průmyslové pračky /24kg/

 4. Investiční příspěvek ve výši 150.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením bubnové sušičky /24kg/

 5. Neinvestiční příspěvek ve výši 743.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s výměnou balkonových dveří a oken s nadsvětlíky v objektu budovy A

 6. Investiční příspěvek ve výši 1.210.000.-Kč na úhradu nákladů spojených s modernizací výtahů budovy A+B

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že na základě usnesení číslo 3/215 z 16.3.2017 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové dotace určené k financování sociálních služeb ve výši 9.577.000,- Kč pro naši organizaci, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem   č. 3119505        částku      4.103. 000.- Kč

 • domova pro seniory                       č. 7543337       částku       5.474. 000.- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Sluníčko použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených “ Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.“

Dle usnesení č. 5/509 ze dne 14.9.2017 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního “ Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017″ financovaného z kapitoly 313-MPSV Státního rozpočtu. Celkem se jedná o částku 4.576.000.-Kč, z toho 3.983.200.-Kč činí minimální částka na  mzdy a jejich navýšení.