Přeskočit na obsah
logo Ostrava

GDPR – ochrana osobních údajů

Domov Sluníčko, Ostrava –Vítkovice, příspěvková organizace Syllabova 2886/19, Ostrava –Vítkovice se ode 25.5.2018 jako správce osobních údajů řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).

V souladu s výše uvedeným Nařízením má Domov Sluníčko (správce osobních údajů) zpracovanou „Směrnici ředitele číslo 4/2018/S ze dne 25.5.2018 o ochraně osobních údajů, která podrobně upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců a jiných osob, kteří podle svých kompetencí zpracovávají osobní údaje uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, bývalých zaměstnanců , žadatelů o sociální službu, klientů, opatrovníků, zmocněnců, rodinných příslušníků a dalších osob vstupujících do jednání s organizací a průběhu sociální služby (subjekty).

Odpovědní zaměstnanci Domova Sluníčko jsou povinni podat všem osobám výše uvedeným obecné i konkrétní informace o zpracovávaných osobních údajích, jakož i o jejich právech vyplývajících z GDPR.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Domova Sluníčko  je od 1.1. 2019  do 31.12. 2021 KLIMUS &PARTNERS  s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 033 73 444

Kontaktní osobou je Martin Krupa:

emailová adresa: martin.krupa@gdpr-opava.cz,

tel.číslo: +420 724 356 825

 

 

 

Mgr. Marek Tejzr

ředitel Domova Sluníčko

 

Fotografie, které jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace, jsou pořizovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb. v platném znění, v rámci plnění základních činností.