GDPR – ochrana osobních údajů

Domov Sluníčko, Ostrava –Vítkovice, příspěvková organizace Syllabova 2886/19, Ostrava –Vítkovice se ode 25.5.2018 jako správce osobních údajů řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).

V souladu s výše uvedeným Nařízením má Domov Sluníčko (správce osobních údajů) zpracovanou „Směrnici ředitele číslo 4/2018/S ze dne 25.5.2018 o ochraně osobních údajů, která podrobně upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců a jiných osob, kteří podle svých kompetencí zpracovávají osobní údaje uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, bývalých zaměstnanců , žadatelů o sociální službu, klientů, opatrovníků, zmocněnců, rodinných příslušníků a dalších osob vstupujících do jednání s organizací a průběhu sociální služby (subjekty).

Odpovědní zaměstnanci Domova Sluníčko jsou povinni podat všem osobám výše uvedeným obecné i konkrétní informace o zpracovávaných osobních údajích, jakož i o jejich právech vyplývajících z GDPR.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Domova Sluníčko je Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331,  

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK: 10038, emailová adresa: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel.číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00 – 16:00, středa 13:00 – 16:00 hod.

 

25.května 2018

 

 

Ing. Hana Ježková

ředitelka Domova Sluníčko

 

Příloha č. 1: Informace pro subjekty údajů

Příloha č.2: Oznámení pro rodiny klientů