Přeskočit na obsah
logo Ostrava

GDPR – ochrana osobních údajů

Domov Sluníčko, Ostrava –Vítkovice, příspěvková organizace Syllabova 2886/19, Ostrava –Vítkovice se ode 25.5.2018 jako správce osobních údajů řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).

V souladu s výše uvedeným Nařízením má Domov Sluníčko (správce osobních údajů) zpracovanou „Směrnici ředitele číslo 4/2018/S ze dne 25.5.2018 o ochraně osobních údajů, která podrobně upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců a jiných osob, kteří podle svých kompetencí zpracovávají osobní údaje uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, bývalých zaměstnanců , žadatelů o sociální službu, klientů, opatrovníků, zmocněnců, rodinných příslušníků a dalších osob vstupujících do jednání s organizací a průběhu sociální služby (subjekty).

Odpovědní zaměstnanci Domova Sluníčko jsou povinni podat všem osobám výše uvedeným obecné i konkrétní informace o zpracovávaných osobních údajích, jakož i o jejich právech vyplývajících z GDPR.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Domova Sluníčko  je od 1.1.2022  do 31.12.2024 Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09692142

Kontaktní osobou je Ing. Petr Štětka:

emailová adresa: petr.stetka@moore-czech.cz,

tel. číslo: +420 227 031 495

Mgr. Marek Tejzr

ředitel Domova Sluníčko

Fotografie, které jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace, jsou pořizovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb. v platném znění, v rámci plnění základních činností.