Dobrovolnictví

Dobrovolnickou činnost v Domově Sluníčko zajišťuje organizace ADRA

ADRA jako vysílající organizace spolupracuje se zaměstnancem Domova Sluníčko, který je koordinátorem dobrovolníků v domově. Kromě koordinace činnosti dobrovolníků je jim nápomocen při řešení některých otázek spojených s výkonem dobrovolnické činnosti.

Koordinátorem dobrovolníků je: Eva Skácelová

Cílem návštěv dobrovolníků v domově je rozptýlení uživatelů, jejich motivace a obohacení o prožitky běžného života, vytržení ze stereotypu a samoty. Dobrovolník se má stát uživateli společníkem a přítelem.

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte koordinátora dobrovolníků ADRY pro skupinu seniorů pana

Aleše Rozbroje

Tel.: +420 732 466 403

E-mailales.rozbroj@adraostrava.cz