Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Stravování

Stravovací provoz je zařízen pro vaření obědů ve všední dny i pro externí strávníky z blízkého okolí. Oběd se skládá z polévky, jednoho hlavního jídla a nápoje. Ve středu a v pátek je možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Cena jednoho oběda činí 91,- Kč pro všechny typy diet (racionální šetřící i diabetická).

Prodej stravenek je možný v pondělí, středu a čtvrtek v době od 9.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Stravenky je možno zakoupit na celý měsíc, nebo jednotlivě tři dny předem. Odhlášení stravy je možné nejpozději den předem, ve výjimečných případech do 7:00 hodin ráno téhož dne. Pro výdej oběda a jeho konzumaci je vyčleněna doba od 12.15 – 13.00 hodin v centrální jídelně.

 

Podrobné informace Vám poskytnou:

Šárka Klimšová – pokladní

 

Tel.: +420 596 781 323

 

 E-mail: klimsova@domovslunicko.cz

 

Andrea Červková – nutriční terapeut

Tel.: +420 596 781 314

E-mail: cervkova@domovslunicko.cz

Poskytování poradenství pro rodinné příslušníky klientů bude probíhat po předem domluvené schůzce.

Vývoz stravy Aramark

TERMÍN: 1. 6. 2023 – 31. 7. 2023

V daném termínu probíhá rekonstrukce kuchyně. V toto období bude celodenní stravu dovážet firma Aramark.

Odhlášení stravy je možné vždy do 14 hodin předcházejícího dne. To znamená, že je nutné, aby byly hlášeny dovolenky pro klienty s předstihem. Změny budou zohledněny pouze v případě hospitalizace či úmrtí klienta. Jiné změny firma není schopna akceptovat. Nelze tak stravu odhlásit a bude muset být uhrazena.

V jídelníčku bude přihlédnuto pouze na alergie klientů. Docházet budou i bezmléčné porce stravy. Ostatní náhrady nejsou možné. Jídelní lístek bude bez výběrů a teplých večeří.

V případě, že klienta vrátí o víkendu z hospitalizace, bude mít klient zajištěnu náhradní stravu. Oběd nebude dodán z firmy Aramark, ale zajistí náhradní stravu kuchyň.

Ceny stravy budou i nadále dle platného ceníku.

Děkujeme za pochopení.