Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Nejčastější dotazy

Mohu se stěhovat do domova s partnerem?

Datum publikování: 12.04.2018

Domov Sluníčko nedisponuje manželskými nebo partnerskými pokoji. Pokud se podaří uvolnit celý pokoj, může být nabídnut manželské nebo partnerské dvojici. Zpravidla nastupuje každý s manželů/partnerů zvlášť a při nejbližší možné příležitosti je možno je sestěhovat dohromady.

Mohu nastoupit na 1-lůžkový pokoj?

Datum publikování: 12.04.2018

Žadatel/klient nastupuje pouze na 2-lůžkový pokoj. Při zahájení služby je možno zažádat o zařazení do Seznamu zájemců o 1-lůžkový pokoj. Při uvolnění pokoje jsou nejprve řešeny požadavky stávajících klientů. Tento Seznam nemá charakter závazného dokumentu a nezakládá právo klienta k přestěhování na 1-lůžkový pokoj.

Jak dlouho budu na umístění čekat?

Datum publikování: 12.04.2018

Bohužel nelze přesně říci, kdy budeme schopni umístit Vás nebo Vaše příbuzné. Místa se uvolní pouze přirozenou cestou. Vzhledem k velkému počtu zájemců o pobytovou službu činí průměrná čekací doba 2-3 roky. Při samotném umístění však není rozhodující délka podání žádosti, ale aktuální zdravotní stav žadatele a míra potřebnosti poskytnutí pobytové sociální služby.