Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Poděkování

2024

Děkujeme za věcný dar, který využíváme s klienty Domova Sluníčko ke kreativním činnostem.

Děkujeme za věcný dar, který byl využit pro klienty Domova Sluníčko.

2021

Křížovky pro seniory

Děkujeme p. Mgr. Sekaninovi za organizaci akce Křížovky pro seniory a krásné dárky pro všechny zúčastněné. Senioři si odměnu společně užili a byla příjemným zpestřením aktivit v Domově Sluníčko.

Poděkování dětem z MŠ Kosmonautů 15

Poděkování dětem a paní učitelce za účast na MÁJOVÉ VESELICI – KÁCENÍ MÁJE.

Uživatelé domova a příznivci Domova Sluníčko si akci krásně užili.

Respirátory

Jménem klientů srdečně děkujeme Senátu Parlamentu České republiky za respirátory FFP2 pro naše klienty.

Mgr. Marek Tejzr

Dopis Senátu


Jaro ve Sluníčku

O tom, že i v mrazivých únorových dnech může přijít jaro, se mohli přesvědčit klienti i zaměstnanci Sluníčka. Byl nám totiž předán jedinečný dárek v podobě krásných pestrobarevných primulek, kterými jsme ozdobili prostory našeho domova. O radost a potěšení z těchto poslů jara se zasloužila paní Kateřina Tkáčiková z Ikey na Rudné ulici. Patří jí veliké poděkování. Radost také udělaly i malé „džusíky“ pro klienty.

Těší nás, že v této době, plné nedobrých zpráv a omezujících opatření se najdou lidé, kteří dokáží zpříjemnit dny seniorům i pečujícímu personálu.

D ě k u j e m e.

_______________________________________________________________________

Poděkování Football Club za čtvrtletník pro fotbalovou kulturu

Srdečně děkujeme firmě Football Club za zaslání čtyř výtisků čtvrtletního magazínu – kompletního ročníku 2020 do našeho domova pro fotbalové fanoušky a fanynky. Nadčasové texty ze současnosti i historie potěšili seniory a jsou součástí naší knihovny k zapůjčení.


Poděkování za sponzorský dar

děkujeme firmě Kofola ČeskoSlovensko a. s. za zpříjemnění volnočasových aktivit našich seniorů. Svým sponzorským darem ve formě ovocných limonád rozzářili úsměv na tvářích našich seniorů nejen ve společných dílnách, ale také při individuálních aktivitách. Za poskytnutý dar srdečně děkujeme.


2020

Poděkování za sponzorský dar

V pondělí dne 11. 1. 2021 nás potěšil krásný materiální sponzorský dar pro naše seniory ve formě šňůrek, stuh, prýmek od firmy PEGA-VEL, a. s. Tato firma je významným výrobcem galanterního zboží. Doručený materiál bude využit v rámci rukodělných činností seniorů v jednotlivých šicích dílnách. Za sponzorský dar moc děkujeme.


Poděkování Oblastnímu spolku Českého červeného kříže

V úterý 22. prosince jsme převzali od předsedkyně Oblastnímu spolku Českého červeného kříže paní Němčíkové, paní Strakové a paní Kostelníkové obrázky, které namalovaly děti z oddílu Royal  Rangers a děti z dětského oddělení nemocnice Havířov.

Obrázky jsme předali našim klientům a společně jsme se potěšili originálními kresbami, které vytvořily dětské ruce.

Děkujeme za přízeň a podporu v tomto roce a těšíme se na další spolupráci.

 

Pavla Sýkorová


DOMOV SLUNÍČKO DĚKUJE….

Jménem organizace Domova Sluníčko bychom touto cestou chtěli moc poděkovat  všem našim zaměstnancům, kteří vykonávají v této nelehké době plných opatření a personální nouze  svou práci velmi svědomitě a plnohodnotně .

Poděkování patří také dobrovolníkům z Adry, Červeného kříže a studentům, kteří vždy velmi ochotně a svědomitě pomáhali a doposud ještě pomáhají na jednotlivých úsecích. Jejich pomoci si nesmírně vážíme, protože je pro nás velmi důležitá a v nelehké době hodně výpomocná.

Poděkování patří také v neposlední řadě Řádové setře Františce, která k nám pravidelně dochází a klientům přináší pokoj a klid v duši, kterou nyní potřebují ještě více než kdykoliv.

Nesmíme zapomenout na naše klienty a poděkovat jim, že tak zvládají toto velmi těžké období  plných opatření a dodržování bezpečnostních hygienických podmínek, ale převážně byli odloučeni od svých rodinných příslušníků.

Kontakt s rodinnými příslušníky se jim snažíme zprostředkovat alespoň virtuální formou přes různé aplikace, které je spojí pomocí video- hovoru.

Všem ještě jednou jménem p. ředitele Domova Sluníčko Mgr. Marka Tejzra děkujeme a přejeme krásný nadcházející adventní čas hlavně plného zdraví a spokojenosti.


Dne 14.5.2020  převzal pan ředitel Mgr. Marek Tejzr jako dar od Masarykovy Univerzity v Brně 5 ks počítačů pro naše klienty. Děkujeme!


PODĚKOVÁNÍ:   Společnost Lactalis CZ, která  provozuje Mlékárnu Kunín se rozhodla, že našemu   personálu a klientům věnuje balíček jejich výrobků.  Jedná se o mléčné výrobky pod značkou Mlékárny  Kunín, konkrétně jogurtové nápoje, kefíry a acidofilní mléka. Společnost zastupuje také značku Président a ta nabízí výborný čerstvý sýr s bylinkami. 

 


Poděkování do Sluníčka – od rodiny Pabjanovy

Poděkování paní Petře Křižákové, která  společně s několika dětmi nakreslila obrázky nejen pro svou maminku, ale i pro ostatní klienty, aby jim v této nelehké době udělala radost. 


Velké díky patří obecně prospěšné společnosti JINAK, o.p.s (pod vedením paní ředitelky Mgr. Martiny Chlápkové) a její sociálně terapeutické dílně, kteří se v těchto těžkých chvílích rozhodli osladit nám život a upekli nám velmi chutné a zároveň zdravé dorty. Také nám darovali 50 ks šitých roušek. Moc děkujeme, že na nás myslíte! 🙂


PODĚKOVÁNÍ RODINÁM KLIENTŮ

Vážení rodinní příslušníci,

děkujeme Vám za Vaše projevy podpory a uznání, které nám projevujete v tomto nelehkém období. Vážíme si Vašich slov uznání naší práce, jsou pro nás velmi důležitá.

Naše poděkování patří i konkrétně JUDr. Janu Biolkovi a paní Gabriele Peroutkové za jejich podporu a vlídná slova v těchto, pro všechny, náročných dnech.

Také bychom rádi poděkovali všem těm, kteří se nezištným způsobem podíleli na šití roušek pro naše pečující, a to konkrétně paní Šárce Flamové, paní Věře Částkové, paní Janě Franczykové, paní Nadě Mrovcové, paní Ritzové,  paní Krulové, paní Krtulové, paní Spášilové a naší bývalé paní ředitelce Ing. Haně Ježkové.


PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM 

Velké poděkování patří firmě Vestibul interier, Ostrava a jejímu řediteli p. Hrušajovi, kteří se s velkou vervou pustili do šití roušek pro naše pracovníky (aktuálně již ušili 130 roušek a na dalších pracují), a Unicredit Bank a panu Ing. Staňkovi, kteří nám předali 80 roušek.   DĚKUJEME!

Mgr. Marek Tejzr , ředitel Domova Sluníčko

 

2019

PODĚKOVÁNÍ DOMOVA SLUNÍČKO SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM A SPONZORŮM – rok 2019:

    Adra     Dogma     Ježíškova vnoučata      Sponzoři

 

PODĚKOVÁNÍ pí. ředitelky z Domova pod Vinnou horou z Hlučína

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ ZA HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Ostravský muzikant, skladatel, textař, komik, bavič, ale také překladatel a učitel angličtiny Jiří Krhut  si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemůže. I přes své vytížení se rozhodl uspořádat vystoupení pro klienty našeho domova, které se uskutečnilo 2.října 2019. Přítomné pobavil svými písničkami i historkami, věnované naší šumné Ostravě, při kterých si senioři zavzpomínali na mnohé z našich ostravských zvláštností. Bavili se dobře i senioři z Domova pod Vinnou horou v Hlučíně i senioři z přívozského Slunovratu, kteří přijali naše pozvání. Klienti si pochutnali na dobré kávě a koláčích, které patří k dobré zábavě a setkání s člověkem, který svůj čas bezplatně věnoval starším lidem a dokázal jim zpříjemnit deštivé říjnové odpoledne.  MOC DĚKUJEME!!!      Pavla Sýkorová