Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o přijetí

1. Zjistěte si, zda patříte do jedné z cílových skupin seniorů, kterým poskytujeme sociální služby. Tuto informaci získáte prostřednictvím:

  • propagačních letáků pro Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem (k dispozici na recepci nebo u sociálních pracovnic)

  • webových stránek organizace

  • telefonického kontaktu  – soc. pracovnice pro poradenství, tel:  725 482 800, 55 513 1039

2. Seznamte se s kritérií pro přijetí do našeho domova.

3. Pokud nepobíráte příspěvek na péči, pak doporučujeme podat si žádost o jeho přiznání. O příspěvek na péči se žádá na úřadech práce písemně pomocí speciálního formuláře, ke kterému je třeba také doložit Oznámení o poskytovateli pomoci. V něm uvedete, zda jste si pro péči zvolili osobu blízkou, jednu z organizací zapsanou v registru poskytovatelů sociálních služeb nebo kombinaci obojího.

Úřad práce – sociální služby, příspěvky na péči – adresa: 30.dubna 3130/2D, 702 00 Moravská Ostrava,   tel.:+420 950 143 52                                                                    

4. Vyzvedněte si žádost o přijetí a její přílohy u sociálních pracovnic, využijte zároveň možnost sociálního poradenství a získání informací.

5. Žádost a její přílohy si lze stáhnout i zde

6. Požádejte o spolupráci svého praktického lékaře (vyplňuje přílohu žádosti).

7. Připravte si aktuální výměr o výši důchodu a rozhodnutí o výši příspěvku na péči (sdělení o zahájení řízení ve věci příspěvku na péči).

8. Určitě vás bude zajímat výše úhrady za námi poskytované sociální služby.

9. Vyplněnou žádost i s přílohami předejte osobně, odešlete poštou nebo elektronickou poštou sociálním pracovnicím našeho domova.

10. Vezměte na vědomí, že s Domovem Sluníčko mají uzavřené smlouvy pouze tyto zdravotní pojišťovny:

             111 – Všeobecná zdravotní  205 Česká průmyslová  211 – Ministerstvo vnitra   213 Revírní bratrská. Máte-li jinou pojišťovnu, než  zde uvedené, bude třeba ji změnit.

11. Po obdržení písemného vyjádření a zaevidování vaší žádosti nezapomeňte jedenkrát ročně aktualizovat (osobní návštěvou u nás, písemně či telefonicky) svou životní situaci.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

                                                                                                                        Mgr. Marek Tejzr

                                                                                                                 ředitel Domova Sluníčko

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE!

Vezměte prosím na vědomí, že žádost je nutno při každé změně (životní situace, zdravotní stav) nebo alespoň 1x ročně aktualizovat. Pokud tak neučiníte, bude Vaše žádost bez dalšího upozornění z evidence vyřazena a archivována.