Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o přijetí

1. Zjistěte si, zda patříte do jedné z cílových skupin seniorů, kterým poskytujeme sociální služby.

    Tuto informaci získáte prostřednictvím:

  • osobního, písemného nebo telefonického kontaktu se sociální pracovnicí zařízení viz kontakt v letácích, na webových stránkách
  • na internetových stránkách www.domovslunicko.cz, kde jsou informace o jednotlivých sociálních službách
  • pro zájemce, kteří vyžadují, aby informace byly podány srozumitelněji, je u sociální pracovnice v domově připravena větší verze letáku

2. Seznamte se s kritérií pro přijetí do našeho domova.

3. Pokud nepobíráte příspěvek na péči, pak doporučujeme podat si žádost o jeho přiznání.


O příspěvek na péči se žádá na úřadech práce písemně pomocí speciálního formuláře, ke kterému je třeba také doložit Oznámení o poskytovateli pomoci. V něm uvedete, zda jste si pro péči zvolili osobu blízkou, jednu z organizací zapsanou v registru poskytovatelů sociálních služeb nebo kombinaci obojího.

Úřad práce – sociální služby, příspěvky na péči:
30.dubna 3130/2d, 702 00 Moravská Ostrava
tel.:+420 950 143 134

4. Vyzvedněte si žádost o přijetí a její přílohy u sociálních pracovnic, využijte zároveň možnost sociálního poradenství a získání informací.

5. Žádost a její přílohy si lze stáhnout zde.

6. Výši úhrady za námi poskytované služby (sazebník) najdete na webových stránkách našeho domova (www.domovslunicko.ostrava.cz) nebo v leporelu, které je k dispozici u sociálních pracovnic na poradenství.

7. Vyplněnou žádost i s přílohami předejte osobně anebo odešlete poštou sociálním pracovnicím našeho domova.

8. Na základě požadavku Magistrátu Statutárního města Ostravy ze dne 6. 11. 2014 si Vás dovolujeme upozornit, že pobytové služby příspěvkových organizací jsou primárně určeny občanům města, které dotuje prostředky města svá pobytová zařízení. Tato skutečnost je zohledňována vyšším počtem bodů při rozhodování výběrové komise Domova Sluníčko, což v případě mimoostravských klientů znamená značné znevýhodnění.

9. Vezměte na vědomí, že s Domovem Sluníčko mají uzavřené smlouvy pouze tyto zdravotní pojišťovny: 111 – Všeobecná zdravotní, 205 – Česká průmyslová, 211 – Ministerstva vnitra, 213 – Revírní bratrská. Máte-li jinou pojišťovnu, než zde uvedené, bude třeba ji změnit.

10. Po obdržení písemného vyjádření a zaevidování vaší žádosti nezapomeňte jedenkrát ročně aktualizovat (osobní návštěvou u nás, písemně či telefonicky) svou životní situaci.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Marek Tejzr, MBA
ředitel Domova Sluníčko