Plán akcí a aktivit

15.10.
2018

Sbírka potravinové pomoci

Zaměstnanci Domova Sluníčko, klienti  a jejich rodinní příslušníci se, stejně jako loni, i tento rok zapojí do sbírky potravinové pomoci, která proběhne v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, a to v týdnu od 15.-19.10.2018. Výtěžek sbírky bude předán Potravinové bance v Ostravě, která následně zajistí přerozdělování potravin neziskovým organizacím, jejichž posláním je doprovázet osoby […]