Veřejné zakázky

Odkaz profil zadavatele : http://domovslunicko.profilzadavatele.cz

Zakázky aktuální

Zakázky uzavřené

  • Modernizace sociálního zařízení pokojů klientů pobytové služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem:    

    Výzva:  modernizace soc. zařízení  

 

                                                                                         Výběrové řízení proběhlo 15.10. 2018 – uzavřeno