Veřejné zakázky

Modernizace sociálního zařízení pokojů klientů pobytové služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem:

Výzva _modernizace soc. zařízení

Výběrové řízení proběhlo 15.10. 2018 – uzavřeno