Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Paliativní péče

Paliativní péče v Domově Sluníčko

Cílem paliativní péče v Domově Sluníčko je poskytnout klientovi a jeho blízkým účinnou podporu, zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání. Důležité je udržet co nejvyšší kvalitu života.

Paliativní péče v Domově Sluníčko se zaměřuje na interdisciplinární péči, kam patří nejen klient a jeho rodina, ale také lékař, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pečovatelé, duchovní, psycholog, dobrovolník.

Koordinátorem paliativní péče v Domově Sluníčko je:

Bc. Dagmar Pejšová

Tel.: 737 249 722

Pevná linka: +420 596 781 314

pejsova@domovslunicko.cz

Domov Sluníčko disponuje také certifikátem v oblasti paliativní péče „Pohlaďme umírajícímu tvář“.

Domov Sluníčko získal finanční podporu nadačního fondu Abakus na roky 2023 – 2024. Celková výše přiznaného příspěvku je 1 004 000,-Kč na zavádění paliativní péče do praxe.

V rámci projektu se budeme zaměřovat na:

  • Vzdělávání a prohlubování znalostí všech pracovníků Domova Sluníčko (pečovatelé, sociální pracovníci, zdravotní sestry, management), včetně spolupracujícího lékaře.
  • Koordinaci a nastavení paliativní péče v Domově Sluníčko tak, aby se stala běžnou součástí poskytované péče.
  • Spolupráci s jinými organizacemi a předávání si vzájemných zkušeností z dané oblasti.

Děkujeme nadačnímu fondu ABAKUS.