Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Úsek ergoterapie

Ergoterapeutický úsek

Datum publikování: 27.11.2022

Ergoterapeutický úsek Domova Sluníčko Ergoterapeutický úsek je složen z diplomovaného ergoterapeuta, fyzioterapeuta a pracovníků v sociálních službách. Rehabilitace hraje nezastupitelnou roli v péči o seniory. Jde o komplexní přístup k léčbě, jehož součástí jsou fyzioterapie, ergoterapie, aktivizační dovednosti, které udržují a ovlivňují kvalitu života. V Domově Sluníčko je nastaven ergoterapeutický koncept, dle kterého jsou zajišťovány potřeby klientů v oblasti soběstačnosti, […]