Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Projekty

Paliativní péče v Domově Sluníčko

Domov Sluníčko má novou výzvu v oblasti zvyšování kvality poskytované služby. Na základě získaného finančního příspěvku nadačního fondu Abakus může v letech 2023-2024 rozvíjet paliativní péči. Součástí nového projektu je vzdělávání zaměstnanců různých profesí, od pečovatelů, přes sociální pracovníky, zdravotní sestry k managementu organizace.  Nově je v domově zavedena pozice koordinátora paliativní péče, který se věnuje nastavení nových procesů a multioborové spolupráci směrem ke klientovi a jeho rodině tak, aby byly naplněny jejich přání a potřeby v době poskytování paliativní péče. Domov Sluníčko v rámci projektu bude spolupracovat s jinými organizacemi ke sdílení vzájemně získaných poznatků z praxe. Nadační fond Abakus představil program v roce 2020 s cílem postupně budovat síť domovů pro seniory schopnou celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí, a dál získané know-how předávat. Dosud jím prošlo již 15 organizací a v rámci druhého ročníku bylo vybráno dalších 15 včetně Domova Sluníčko, dohromady již ze všech krajů České republiky.  Děkujeme za finanční podporu.

 Projekt vzdělávání “ Sluníčko pro seniory“      

 

Mezigenerační výukový projekt