Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Certifikace

Certifikát Paliativní péče

 

Domov Sluníčko poskytuje paliativní péči na základě získaného certifikátu „Pohlaďme umírajícímu tvář“ a podpory Nadace Abakus. Certifikát získal domov v roce 2021 a v roce 2023 jej úspěšně obhájil v rámci poskytované služby. Pokud se chcete více dozvědět o paliativní péči v Domově Sluníčko, prosím klikněte zde.

 

 

 

Certifikát „Pracoviště využívající koncept Bazální stimulace v péči o klienty“

Domov Sluníčko poskytuje bazální stimulaci na základě získaného certifikátu „Pracoviště využívající koncept Bazální stimulace v péči o klienty“. Certifikát získal domov v roce 2020 a v roce 2023 jej úspěšně obhájil v rámci poskytované služby. Pokud se chcete více dozvědět o bazální stimulaci v Domově Sluníčko, prosím klikněte zde.


 

 

 

Certifikát Vážka

Domov Sluníčko poskytuje pomoc a podporu lidem s demencí na základě získaného certifikátu „Vážka“ od České Alzheimerovské společnosti. Certifikát získal domov v roce 2014 a v roce 2015, 2017, 2019, 2022 jej úspěšně obhájil v rámci poskytované služby.

Bližší informace o České alzheimerovské společnosti naleznete zde: www.alzheimer.cz

 

Historie: „Když v roce 2002 dala bývalá paní ředitelka, Ing. Hana Ježková, podnět k vytvoření části oddělení pro osoby s Alzheimerovou demencí, nikdo z nás netušil, že časem se z patnácti vytvořených míst vyvine samostatná služba – domov se zvláštním režimem pro 116 klientů. Informací o této chorobě nebylo v té době ještě mnoho a specifické oddělení jsme budovali především srdcem a dobrou vůlí pomáhat takto postiženým lidem. Nejtěžší asi bylo změnit pohled pracovníků tak, aby za člověkem neviděli pouze diagnózu, ale naopak, aby za diagnózou viděli člověka, jeho životní příběh, jeho zvyky, lásku jeho bližních i jejich obavy o osud jejich blízkého. Léta ubíhala a z původních 15 míst vznikla, v Domově Sluníčko, samostatná služba o velikosti 116 lůžek. Certifikaci Vážky dostal domov jako první mezi službami zřizovanými Statutárním městem Ostrava.“