Aktuality

Aktuální informace pro návštěvy

Datum publikování: 17.07.2020

Na základě mimořádného rozhodnutí KHS Moravskoslezského kraje č.16/2020, který platí s účinností od 24.7.2020, je  pro návštěvy v pobytových sociálních zařízeních zrušena povinnost užití respirátoru FFP2. Návštěvy v pobytových zařízeních jsou ale povinny mít zakryty dýchací cesty, a to buď zmíněným respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu,  rouškou, ústenkou, nebo šátkem a dodržovat veškerá hygienická opatření […]

Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami – pro rodinné příslušníky

Datum publikování: 15.07.2020

Vážení rodinní příslušníci,   v pobytových zařízeních bude v průběhu měsíce července a srpna probíhat průzkum spokojenosti s poskytovanými službami, jehož zadavatelem je Statutární město Ostrava. Cílem je zjistit spokojenost s kvalitou poskytovaných pobytových sociálních služeb mezi klienty, jejich rodinnými příslušníky/osobami blízkými a také zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb. Průzkum zajistí nezávislá výzkumná organizace – společnost […]

Průběh návštěv s účinností od 1.7.2020

Datum publikování: 18.06.2020

Vzhledem k opětovnému zhoršení epidemiologické situace budou návštěvy probíhat následovně: Návštěvy budou probíhat každý den od pondělí do neděle, ale pouze v odpoledních hodinách od 14 do 17,30 hod. , v počtu maximálně 2 dospělé osoby na 1 klienta. Rodinné příslušníky žádáme, aby se chovali zodpovědně, při příchodu si řádně desinfikovali ruce a nosili ochrannou […]

Sociální poradenství

Datum publikování: 18.06.2020

S účinností od 1.7.2020 bude poskytováno sociální poradenství  zájemcům o službu podle  úředních hodin v pondělí a středu od 9,00 – 11,30 hod a od 13,00 – 16,30 hod.

Konzultační hodiny – ředitel organizace

Datum publikování: 02.08.2019

Každé pondělí od 14 – 16 hodin  mohou klienti, rodinní příslušníci a zaměstnanci Domova Sluníčko využít konzultační hodiny ředitele organizace Mgr. Marka Tejzra.

Oslava dovršení životního jubilea – 100 let

Datum publikování: 25.05.2020

V Domově Sluníčko slavíme 100 let. Není každému dáno, aby se mohl pochlubit takto úctyhodným věkem a ještě ke všemu v dobré formě, jako MUDr. Milada Čermáková. Oslava narozenin jedné z klientek se uskutečnila i v těchto náročných dnech. Vykouzlit úsměv na rtech, byl ten největší dar pro všechny zúčastněné. 25. května 2020 proběhla oslava tohoto úžasného životního jubilea. […]