Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Certifikát Paliativní péče

Datum publikování: 03.05.2021

Certifikace

Certifikát Paliativní péče

Domov Sluníčko získal 30. dubna 2021 Certifikát paliativní péče. „Pohlaďme umírajícímu tvář“. Příprava na paliativní péči probíhala od roku 2018, kdy v průběhu tří let bylo proškoleno 86 pracovníků přímé péče a ředitel organizace. Součástí vzdělávání byly i e- learningové dotazníky a zpracování dotazníku k analýze.

Co je obsahem paliativní péče

Paliativní péče se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.

Jaké jsou hlavní zásady paliativní péče

 • nabízí mírnění bolestí a jiných zatěžujících symptomů; vychází ze snahy, aby navzdory své situaci mohl být člověk co nejvíce v „pohodě“, a to nejen tělesně, ale ve všech ohledech svého života
 • říká ano životu a život podporuje, zároveň však vnímá umírání jako běžný proces; smrt zde není oproti zdravotnictví vnímána jako selhání jak pacienta, tak medicíny. Vnímá smrt jako přirozenou součást života
 • paliativní péče nemá v úmyslu smrt urychlovat, ale také ne zadržovat, odmítá použití dostupných technologií a zdravotnických postupů pro nepřiměřené prodlužování života na úkor kvality; pacient – klient – uživatel (dále jen klient) má právo odmítnout léčbu, která může být nepřínosná nebo zatěžující
 • integruje tělesné, sociální, psychologické a spirituální aspekty péče a je si vědoma, že pouze péče o fyzickou stránku je nedostačující
 • nabízí systém podpory, který klientovi pomáhá žít aktivně, smysluplně, plodně, hodnotně až do jeho smrti, klient si sám stanovuje cíle a priority svého života a úkolem pomáhajících je pomoci mu jich dosáhnout a zároveň citlivě reagovat na jejich případnou změnu
 • v neposlední řadě nabízí systém podpory, který pomáhá rodinám vyrovnat se se zátěží během nemoci blízkého a při jejich vlastním procesu zármutku, objektem péče je celá rodina a její potřeby
 • využívá koordinovanou týmovou práci, aby bylo možné reagovat na potřeby klienta a jeho blízkých, spolupráce v týmu je podmíněna společnými cíli péče a vysokým standardem komunikace; pomoc, péči a podporu poskytují zdravotníci i nezdravotníci
 • usiluje o zlepšení kvality života, přičemž kvalita života je cílem celého paliativního jednání, na kvalitu života nahlíží jako na celek bio, psycho, sociálních a spirituálních dimenzí člověka.

Kdo poskytuje paliativní péči v Domově Sluníčko

Paliativní péči v Domově Sluníčko poskytuje klientům tým multidisciplinární přímé péče – zdravotní sestra, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, praktický lékař, rodina.

Kdo se podílí na spolupráci v oblasti poskytování paliativní péče

 • Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. Ostrava v oblasti poskytování psychologického poradenství
 • duchovní
 • řádová sestra

Charta umírajících

 • Mám právo na to, aby se se mnou až do smrti zacházelo jako s lidskou bytostí.
 • Mám právo na naději, nezáleží na tom, že se moje životní perspektiva mění.
 • Mám právo vyjádřit své pocity a emoce týkající se blízké smrti.
 • Mám právo podílet se na rozhodnutích, které se týkají péče o mě.
 • Mám právo na stálou zdravotnickou péči, přestože se cíl uzdravení mé nemoci mění na zachování pohodlí a kvality života.
 • Mám právo nezemřít opuštěn.
 • Mám právo být ušetřen bolesti.
 • Mám právo na poctivé odpovědi na své otázky.
 • Mám právo nebýt klamán.
 • Mám právo na pomoc rodiny a na pomoc pro rodinu v souvislosti s přijetím mé smrti.
 • Mám právo zemřít v klidu a důstojně.
 • Mám právo zachovat si svou individualitu a mám právo na laskavé pochopení svých rozhodnutí a názorů.
 • Mám právo být ošetřován pozornými, citlivými a zkušenými lidmi, kteří se pokusí porozumět mým potřebám a kteří budou prožívat zadostiučinění z toho, že mi budou pomáhat tváří v tvář smrti.

Slova auditora na závěr

„Přeji vedení Domova Sluníčko, aby neztrácelo chuť posouvat hranice kvality péče dále a pracovníkům tohoto zařízení zejména lidský přístup ke svým klientům, neboť právě takový přístup je nade všechny nařízení.“

PhDr. Tomáš Laz