Přeskočit na obsah
logo Ostrava

ČEZ S DĚTMI

Datum publikování: 14.05.2021

Z pohádky do pohádky

Domov Sluníčko získal v rámci projektu „Společně vzpomínkami“ od Nadace ČEZ finanční prostředky pro mezigenerační spolupráci seniorů a dětí. Projekt bude realizován postupně v průběhu roku 2021 deseti schůzkami s dětmi a jeho cílem je vzájemné propojení generací.

Během prvního aktivního setkání s názvem „Z pohádky do pohádky“ nás navštívily dne 11. 5. 2021 děti z Mateřské školy Motýlek. Krásné dopoledne strávili nejen senioři, ale také děti, které tvořily obrázky na zadané téma. Práce v malých skupinkách dětí a seniorů byla příjemným zpestřením dne.  Po obrázcích následovala práce se vzpomínkami, kdy děti procvičily společně s našimi seniory kognitivní funkce. Vzpomínalo se na mládí, dětství a na sdílené prezentaci účastnici akce hádali název pohádky. Všichni vzájemně spolupracovali a moc je to bavilo. Děti obdržely sladkou odměnu a drobné občerstvení.

Akce se velmi vydařila. Nadaci ČEZ za poskytnuté finanční prostředky velmi děkujeme.