Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Domov se zvláštním režimem

Datum publikování: 04.04.2018

DZR má za úkol vytvořit takové podmínky, aby klienti mohli prožít klidné, spokojené a důstojné stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Velký důraz je kladen na zachování stávajících dovedností a udržování svých schopností v co nejvyšší možné míře a v co nejdelším věku.
K tomuto poslání slouží zájmové ateliéry a další nabídka aktivizačních činností. V zájmové dílně si klienti mohou vyzkoušet svoje dovednosti při tvorbě různorodých předmětů od vymalovávání obrázků, ručních prací až po stavění různých objektů. Každý si tak najde dle svého zájmu činnost, která ho zaujme a baví. V malé skupině 7 až 10 svých vrstevníků si navíc mohou povídat, dát si kávičku a taky zazpívat. Na úseku B2 si své dovednosti mohou trénovat ve skupince ergoterapie, která je zaměřena na procvičování hrubé a jemné motoriky. Na všech úsecích v rámci dopoledních aktivizací probíhají programy zaměřené na trénování paměti, povídání, zpívání nebo čtení z knihy.