Přeskočit na obsah
logo Ostrava

JUBILANTI

Datum publikování: 06.01.2022

Vánoční posezení s jubilanty

21. prosince 2021 se v sále domova Sluníčko slavnostně gratulovalo klientům, kteří v tomto roce dosáhli svého životního jubilea. Tato slavnostní chvíle se v domově stala tradicí, bohužel díky Covidu se v letošním roce konala pouze jednou.

Slavnostní akci zahájil ředitel domova p. Mgr. M. Tejzr, který slovo i mikrofon předal starostovi ÚMO Ostrava Vítkovice, p. Richardu Čermákovi. Ten se dostavil osobně i v doprovodu matrikářky p. Bc. Mileny Pacnerové.

Každý z přítomných klientů poté obdržel z rukou p. starosty narozeninový balíček, který zajistily děvčata z poradenství p. Radka Oravová a p. Pavla Kirschnerová, DiS., již tradičně ve spolupráci s Mgr. Kamilem Kořínkem z Marianskohorské lékárny.

K poslechu nám hrály sestry Procházkovy s p. L. Pavlem. Poslechli jsme si hru na klavír, kytaru i housle společně se zpěvem zahraničních, ale i českých hitů a na závěr jsme společně zpívali i koledy. Celé dopoledne se odvíjelo v příjemné předvánoční atmosféře i náladě. Klienti odcházeli nejen s balíčky, které dostali, ale hlavně s úsměvy na rtech.

Děkujeme všem za spolupráci.

Za ergotým Petra