Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Letnice, Svatodušní svátky..

Datum publikování: 24.05.2021

Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého – tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.

Duch svatý je
Bohem působícím v nás 

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc.  Židé si původně o Velikonocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělisti – Biřmování“  

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František 13.5.2013)

 

 

Z důvodu tohoto katolického významného dne se v Domově pro seniory Sluníčko opět konala KATOLICKÁ MŠE SVATÁ, která byla obnovena více jak po půl roce. Pozastavení mší v našem zařízení  bylo z důvodu pandemie coronaviru jako ostatní stávající aktivity.

Katolická mše svatá se konala v omezeném počtu za hygienických podmínek ve společenském sále s dodržením bezpečnostních odstupů a použití respirátoru. Slavení mše svaté je pro klientky ,kteří jsou věřící velmi významnou událostí, kde se stává inspirací  pro celý  život.

 

Další katolická mše proběhne dne 17.6.2021 v 15.00 hod.