Přeskočit na obsah
logo Ostrava

MÁJOVÁ VESELICE – KÁCENÍ MÁJE

Datum publikování: 31.05.2021

Máje, májka, mája nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo 1. května. Tuto mnoholetou tradici jsme propojili s mezigenerační spolupráci v rámci projektu „Společně vzpomínkami“ pod Nadací ČEZ, které se konalo dne 27.5.2021 v našem domově. Akce byla v odpoledních hodinách na hezké zahradě domova. Seniory přišly potěšit děti svým vystoupením. Společně zavzpomínali na lidové svátky a děti byly v tradičních krojích, které vznesly do této mnoholeté tradice velký půvab. Během odpoledne se mohli všichni pohostit připraveným občerstvením, které bylo připraveno i pro rodinné příslušníky, kteří navštívili své blízké. Kromě dětí se této společenské události zúčastnili také klienti z Domova pod Vinnou horou, kteří nás navštívili z Hlučína. Zakončení celé akce bylo příhodné názvu, kdy bylo provedeno kácení májky. Akce se velmi vydařila. Nadaci ČEZ za poskytnuté finanční prostředky velmi děkujeme.