Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Organizace návštěv od 1.4. do 18.4.

Datum publikování: 15.12.2020

Vážení příbuzní a přátelé našich klientů,

 

od 1.4.2021 jsou povoleny návštěvy vašich blízkých. Stále platí objednávkový systém pro počet návštěvníků na jednotlivé úseky. Je nutno zajistit si antigenní test, který je platný 48 hodin. V našem domově se lze objednat na testy u paní Bc. Hany Kotisové, vždy v pondělí a úterý od 9,00 do 11,00 hodin na telefonním čísle 734 625 641, na SMS a mailové zprávy nebudeme reagovat. Upozorňujeme na omezené možnosti a kapacitu námi prováděných antigenních testů (pouze v úterý a čtvrtek od 13 – 15 hodin). 

Návštěvníci, kteří se prokáží Certifikátem o provedené vakcinaci na Covid 19, nemusí mít potvrzení o provedeném antigenním testu.

 

Požadavky na návštěvníky:

 • Návštěvník při vstupu do domova projde desinfekční rohožkou a zdesinfikuje si ruce

 • Předá vyplněný dotazník (čestné prohlášení) pracovníkovi pověřenému pro daný den organizací návštěv

 • Podrobí se antigennímu testu. Na výsledek si počká před budovou recepce

 • Každý návštěvník bude mít originál zabalený respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu, který pak bude mít nasazený po celou dobu návštěvy.

 • Na dané úseky budou návštěvníci chodit suterénem, podle orientačních šipek. Na úsek vyjedou výtahem.

 

Žádáme návštěvníky:

 • Aby dodržovali dobu návštěvy

 • Nesundávali si respirátor

 • Nekonzumovali se svým blízkým žádné jídlo a nápoje

 • Dodržovali odstupy a vyhýbali se tělesnému kontaktu (objímání, líbání apod.)

 

Návštěvy budou umožněny ve dnech:

úterý, čtvrtek, sobota (1., 3., 6., 8., 10., 13., 15. a 17.4)

v době od 14°° do 17°°hodin

 • Návštěva bude trvat 30 minut

 • Na návštěvu mohou přijít maximálně dvě osoby za jedním klientem

 • Na dvoulůžkovém pokoji může být v jeden čas pouze návštěva k jednomu klientovi

 • Zájemci o návštěvu se budou objednávat přímo na úsecích domova (a to v době od 9-11,00 hod. a od 13,00 – 14,30 hod.). Tzn.: zájemce zavolá na recepci domova a nechá se přepojit na daný úsek. Pracovník úseku jej pak objedná na návštěvu.

 • Testování bude probíhat ve vestibulu Domova Sluníčko.

 • Negativní výsledek testu platí dva dny.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Marek Tejzr

 

Přílohy:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K prodělání COVID-19 ( + testování mimo Domov Sluníčko+Certikát)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV

Seznam odběrových míst na testy