Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Poděkování rodinám klientů

Datum publikování: 23.03.2020

Vážení rodinní příslušníci,

děkujeme Vám za Vaše projevy podpory a uznání, které nám projevujete v tomto nelehkém období. Vážíme si Vašich slov uznání naší práce, jsou pro nás velmi důležitá.

Naše poděkování patří i konkrétně JUDr. Janu Biolkovi a paní Gabriele Peroutkové za jejich podporu a vlídná slova v těchto, pro všechny, náročných dnech.

Také bychom rádi poděkovali všem těm, kteří se nezištným způsobem podíleli na šití roušek pro naše pečující, a to konkrétně paní Šárce Flamové, paní Věře Částkové, paní Janě Franczykové a paní Nadě Mrovcové.