Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Podzimní opékaní brambor

Datum publikování: 02.10.2020

Ve středu 23.9. jsme si v rámci úseku B1 udělali odpolední program zaměřený na zlepšení časové orientace klientů v ročních období s prvky vzpomínkové terapie. Tématicky byl program zaměřen na podzim a jeho znaky. Abychom našim klientům co nejvíce přiblížili toto období, opekli jsme si brambory v popelu. K této příležitosti nám pracovníci údržby rozdělali v ohništi oheň, několikrát do ohně přiložili nějaké to polínko, aby bylo dost popela. Pak už se jen daly brambory do popela a čekali jsme na výsledek.  Klienti si je mohli ještě teplé osahat, přivonět a ochutnat. Během ochutnávání zúčastnění vzpomínali na doby, kdy sami pekli brambory v popelu, ale také na doby, jak za mladých let trávili podzimní dny a jak zpracovávali úrodu ze zahrádky. Příjemně strávený čas jsme zakončili zpěvem několika lidových písní.

Úplně na závěr nám zazpívala paní Dáša písničku o listopadu, kterou si pamatuje od 3. třídy.