Přeskočit na obsah
logo Ostrava

TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Datum publikování: 14.01.2022

V tomto roce nás v Domově sluníčko navštívili Tři králové. Popřáli nám do nového roku a přinesli požehnání. Podívejme se na tuto tradici z blízká…

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ doprovázely lidové zvyky. V Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B+. V Česku známé K+M+B+. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž zkratka latinského CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT: KRISTUS POŽEHNEJ TOMUTO DOMU. (A všem kteří v něm přebývají a do něho vchází.)

A není symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku?

V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu, zdraví. Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že si požehnání nelze ani koupit, ani zasloužit.
Lidé často věří, že požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, pověry.
Prosba o požehnání v křesťanství je v první řadě oslavou a chválou Boží a uznáním jeho tvůrčí moci. Z tohoto vyplývá prosba o jeho pomoc.
Tehdy jsou věci (domy… ) a lidé, kteří je užívají, svěřováni do Boží ochrany.
Při požehnání člověk všechno dobré očekává od Boha, zvláště trvalé dobro – spásu.
Není to naší zásluhou, je to Boží dar!

Každá prosba o požehnání dochází svého vyslyšení jedině skrze Ježíše Krista.
Lidem není dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. A právě v tom je rozdíl mezi žehnáním a mezi všemi talismany, kameny apod.
Tyto předměty člověka mají „chránit“ nějakou neznámou mocí. Oproti tomu požehnané předměty jsou „odevzdávány“ tomu, kdo je jejich původcem, tomu, kdo člověka skrze ně může vést k trvalému dobru – ke spáse.


Z veliké dálky, pouštními písky přichází k nám,
znavení králové národů východních.
Od města k městu,
od domova k domovu,
ve slunci, v mrazu i v dešti
na Královské Dítě se ptají.
Ukázat směr cesty však jim všichni tají.
V palácích On nebydlí, Králem On je Chudých!
Důvěřuji hvězdě nad judským Betlémem,
ukázala na chlév svým jasným pramenem.
Hle, dítě se nám narodilo,
Syn je nám dán,
vládu On má!
Žehná světu, žehná i nám.
Ať naše kroky neztratí směr k výšinám.

To vám se Třemi králi přeje duchovní služba Domova sluníčko