“ Večery s Evou“

Datum publikování: 02.01.2019

Ve čtvrtek se klienti opět sejdou s pí. Lenkou Kocierzovou  v rámci „Večerů s Evou“ , tentokrát  nad obrazem „Vítkovické Evy“. Paní Lenka  klienty provede dominantami Vítkovic, a to nejen slovem, ale i obrazem.