Přeskočit na obsah
logo Ostrava

VERNISÁŽ VE SLUNÍČKU

Datum publikování: 26.11.2021

Vernisáž fotografií

Pod záštitou Nadace ČEZ došlo již na začátku roku 2021 k projektu, jejímž cílem bylo ustanovení  10 reminiscenčních setkání s dětmi. Jednou z jeho částí, snad i nedílnou součástí, bylo také pořízení profesionálních fotografií desíti našich klientů, kde cílem bylo propojit mládí se stářím.

Zakončení celého projektu proběhlo v sále Domova Sluníčko v pátek 12. listopadu, kde každý z účastníků dostal osobní pozvánku s tím, aby si sám vybral někoho dalšího, koho by chtěl mít v onu slavností chvíli po svém boku. V odpoledních hodinách došlo k očekávanému odhalení velkoformátových fotografií, které nikdo z nás předem neviděl. U každé fotografie klienta byla cedulka s pár slovy, které nám o sobě prozradili a na závěr nechybělo ani „Motto“ pro příští generace.

Slavnostní odpoledne zahájil p. ředitel organizace Mgr. M. Tejzr a po něm si převzala slovo zástupkyně ředitele, p. Mgr. T. Minarčíková, DiS. a provedla nás prezentací celým projektem od samotného začátku až do úplného konce.

Jak už to na vernisážích chodí, každý dostal do ruky skleničku s nealkoholickým vínem k přípitku, pro všechny zúčastněné bylo připraveno také pohoštění, o které se postarala koordinátorka p. Skácelová. Všichni zúčastnění se velmi dobře bavili jak mezi sebou, tak s vedením domova a vzájemně obdivovali fotografie ostatních.

Odpoledne uteklo velmi rychle a ač neradi, museli jsme se rozloučit. Každý z fotografovaných klientů si na památku odnesl dárek ve formě profesionálně upravených fotografií.

Děkujeme nadaci ČEZ za zprostředkování akce a našim klientům Domova Sluníčko za spolupráci. DĚKUJEME.